häzirki ýagdaýy: Pekialar Faýllary>Programma meýdany>Otomatik bejerme dükandaşy
Otomatik bejerme dükandaşyHaryt maglumatlary
Otomatik bejerme dükandaşy

Fleksibil hereket etmäge, aňsatlyk işleýän we daşaryk güç jemgyýeti bolmadyk başga işleýän şartlaryň astynda özgürläk ýitirmegi mümkin. Diňe bir adam öňi dolyp bilýär, arkadan, ýöreýän, ýuwaşlyk, ýuwaşlyk we aşak hereket edip, işi we ça Stansiýalarda, docklarda, aeroportlarda, stadiomlar, uly enterpriseler üçin iň uly görnüş aerial işleri üçin gowy. Bu üretleriň sanlary güýçli stability we başga özellikleri bilen çift mast ýokartma sistemidir. Yüklemek mehanizmi ýokary güýçli manganese gaty uly tüpden edilýär. Elevator üstünden ýüklemek üçin аюулsyzlyk hasaplanjak cihazlary bilen eşitlenir. Hydraulik pipeliniň çatlamakdan çykarmak üçin emniýetlenme ventesine temin edildi. Güç hatalary ýagdaýda acizliklik düşürmek cihazy temin edildi. Bu önüm görkezilýän aerial işleri ýaly aerial enjamlary gurulmak we taýýarlamak üçin gowy. Farklı gerekliklere görä, farklı güç biçimleri saýlanabilir (üç-fäsi AC güç niýeti, ýeke-fäsi AC güç niýeti, DC güç niýeti, we daşarky combustik güç niýeti we bölegi ýagdaýda), elimden hydraulik cihazlary bilen birleştirilip biler, bu da güç başarylygy ýok we güç niýeti ýok ýerlerde işlenýän ýerler üçin ullanylýar we teleskopik platformy eklenýän bolýar. Platformyň uzunlygynda ýeterlik Munuň modern ýokary binalar we enjamlar üçin ideal enjamlar bar we howply we medeniyetli önüm ýokary ýokary ýokary derejesinde bolmaly.

TAGSbelligi:
BaglanyşyklyOtomatik bejerme dükandaşymaslahat beriň
  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236